TOEFL Essay 001: Why go to University?

Sample 1 Why go to University? I strongly believe that everyone should attend university. Entering university is at the same time a so much promising step into a world of opportunities as long as it is accompanied by a strong will and desire for distinction, the quality, and diversity of opportunities and the spread spectrum … Continue reading TOEFL Essay 001: Why go to University?

Advertisements

Yoshiharu – 6.5 IELTS đảm bảo

Chúc mừng bạn Yoshiharu!!! Bạn đã học khóa IELTS đảm bảo tại CIP trong vòng 3 tháng và đã đạt được 6.5 band score. CIP tự hào về bạn ^o^ Từ tháng 5/2016 đến nay, 100% học viên các khóa đảm bảo (IELTS, TOEIC, TOEFL) ở CIP đều đạt được target score của mình, và … Continue reading Yoshiharu – 6.5 IELTS đảm bảo