Chuyên mục: HỌC TIẾNG ANH cùng CIP!

Gần đây bạn có biết đến “Chiến dịch giải cứu Sơn Trà-Đà Nẵng”, nơi có  loài Vooc Chà Vá Chân Nâu sinh sống- được xếp vào Sách Đỏ Việt Nam (2007) và vào Danh sách các loài động vật cần được bảo vệ vô điều kiện của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới, … Continue reading Chuyên mục: HỌC TIẾNG ANH cùng CIP!