Phỏng vấn Jiro đẹp trai :))

Here at CIP, we make sure that we satisfy the needs of our students. We help them reach their goals and be prepared for their future. Check out what one of our students said about our school. 1) What made you decide to choose a language course in the Philippines? – My agency told me … Continue reading Phỏng vấn Jiro đẹp trai :))

Advertisements

Phỏng vấn học viên – Lucia “đẹp trai” :))

Tại CIP, chúng tôi luôn đảm bảo rằng chúng tôi đáp ứng nhu cầu của học viên. Chúng tôi luôn giúp bạn đạt được mục tiêu của mình và chuẩn bị cho tương lai của bạn với những kỷ niệm đẹp tại CIP. Hãy xem một trong những học viên đã nhận xét gì về trường … Continue reading Phỏng vấn học viên – Lucia “đẹp trai” :))