PHỎNG VẤN HỌC VIÊN – TRÂM ANH

Mình thích CIP vì con người nơi đây thân thiện. Ngay đến cả những cô quét dọn...

Advertisements

Phỏng vấn học viên – Lucia “đẹp trai” :))

Tại CIP, chúng tôi luôn đảm bảo rằng chúng tôi đáp ứng nhu cầu của học viên. Chúng tôi luôn giúp bạn đạt được mục tiêu của mình và chuẩn bị cho tương lai của bạn với những kỷ niệm đẹp tại CIP. Hãy xem một trong những học viên đã nhận xét gì về trường … Continue reading Phỏng vấn học viên – Lucia “đẹp trai” :))