Một số thắc mắc chung về khóa TESOL

1. Học viên sẽ có 4 lớp GC buổi sáng (kéo dài khoảng 3 tiếng) và 3 lớp 1:1 buổi chiều. 2. TTESOL chỉ có lớp 1:1 với giáo viên bản xứ (non-native). Học viên có thể đổi hoặc add thêm lớp với giáo viên native nếu muốn. 3. Khóa học fixed trong 8 tuần, … Continue reading Một số thắc mắc chung về khóa TESOL

Advertisements

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA TESOL 2016

Chứng chỉ TESOL là gì? TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) là chứng chỉ quốc tế về phương pháp giảng dạy tiếng Anh dành cho giáo viên giảng dạy Anh ngữ tại những quốc gia sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ. Có nhiều loại chứng chỉ TESOL, học viên lựa chọn … Continue reading GIỚI THIỆU VỀ KHÓA TESOL 2016