Một số thắc mắc chung về khóa TESOL

1. Học viên sẽ có 4 lớp GC buổi sáng (kéo dài khoảng 3 tiếng) và 3 lớp 1:1 buổi chiều. 2. TTESOL chỉ có lớp 1:1 với giáo viên bản xứ (non-native). Học viên có thể đổi hoặc add thêm lớp với giáo viên native nếu muốn. 3. Khóa học fixed trong 8 tuần, … Continue reading Một số thắc mắc chung về khóa TESOL

Advertisements