Khóa ESL Cấp Tốc

Rapid 35/70 Intensive Course (Khóa học Intensive Cấp tốc 35/70) được thiết kế dựa trên kết quả kiểm tra trình độ các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, Ngữ Pháp và Từ Vựng. Chương trình phù hợp với từng trình độ từ bậc sơ cấp, trung cấp đến cao cấp với nội dung học đa dạng, hợp lí và … Continue reading Khóa ESL Cấp Tốc