Chính sách hoàn trả học phí CIP

Học viên muốn hoàn trả học phí phải điền đầy đủ thông tin vào “Đơn xin hoàn học phí” (Refund Request Form) được cung cấp bởi quản lý. Học phí được hoàn sẽ thanh toán cho học viên trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận đơn. Chính sách hủy và hoàn học phí … Continue reading Chính sách hoàn trả học phí CIP

Advertisements

Học phí và Đăng ký

HỌC PHÍ KHÓA HỌC CHI PHÍ English & Golf $ 1,060 Intensive A $ 1,150 Intensive B $ 980 Intensive C $ 850 Intensive D $ 650 Intensive Premium $ 1,500 Start Learner $ 780 Premium Business $ 1,350 IELTS/TOEIC/TOEFL Exam Preparation $ 900 IETLS/TOEIC/TOEFL Guarantee $ 950 Rapid 35/70 Intensive (1WEEK / 2WEEKS) $500 … Continue reading Học phí và Đăng ký