Chính sách hoàn trả học phí CIP

Học viên muốn hoàn trả học phí phải điền đầy đủ thông tin vào “Đơn xin hoàn học phí” (Refund Request Form) được cung cấp bởi quản lý. Học phí được hoàn sẽ thanh toán cho học viên trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận đơn. Chính sách hủy và hoàn học phí … Continue reading Chính sách hoàn trả học phí CIP

Advertisements