Good Friday – Ngày lễ “đẫm máu” ở Philippines

Đầu tiên, họ phải chịu đánh bằng roi đến mức nát lưng, tứa máu. Sau đó, họ được đưa đến cây thánh giá to lớn, và dùng những chiếc đinh to đóng chặt vào cơ...

Advertisements

Cảm nhận học viên – William – Chàng trai đến từ Myanmar

CUỘC SỐNG MỚI TẠI CIP Quay trở lại ngày đầu tiên; tôi nhớ rằng mình đã rất hạnh phúc. Tôi đã sống trong một môi trường hoàn toàn mới. Mặc dù nó không thực sự xa Myanmar, nhưng mọi người vẫn hơi khác một chút; có vẻ như kỹ năng nói Tiếng Anh đối với … Continue reading Cảm nhận học viên – William – Chàng trai đến từ Myanmar