Phỏng vấn Giáo viên – Thầy Danne

1. Tại sao bạn chọn làm việc tại CIP? – Làm việc trong một trường ESL có uy tín như CIP là một đặc quyền tuyệt vời. Trở thành một giáo viên, CIP mang đến cơ hội tốt để giúp học viên cải thiện kĩ năng tiếng Anh. Chia sẻ các kỹ năng giao tiếp, … Continue reading Phỏng vấn Giáo viên – Thầy Danne

Advertisements

Tiểu luận học viên – Uyên Sophie

Chủ đề: People usually mix their private and professional life. What are the pros and cons of this? In the modern life, people tend to combine their personal and working life together. This essay will discuss the advantage and disadvantages of this tendency. There are some benefits if people mix their private and professional life. … Continue reading Tiểu luận học viên – Uyên Sophie

MANILA TOUR

Cùng thám hiểm Manila với các bạn học viên CIP nha! #CIP- Trường Anh ngữ số 1 Philippine về giáo viên bản ngữ lớp 1:1. #tiengAnh #duhoc #truonghocAnhvan #khoahocanhvan #hoctiengAnh #cambridge #TESOL #IELTS #TOEFL #TOEIC #ESL #hoctienganhtaiPhilippines #hoctienganhonline Website: https://www.cipenglishschool.com/vn/ Blog: https://cipschoolvn.wordpress.com/ Email: cipenglish@gmail.com Youtube: www.youtube.com/user/cipworld Skype : cipenglish