IELTS Speaking Day 45

Chuyên mục học tiếng Anh #IELTS speaking dành cho các bạn tự luyện ở nhà đây^^. Để xem các chủ đề speaking trước, bạn kích chuột TẠI ĐÂY nhé Chúng ta ai cũng cần bồi dưỡng các kỹ năng để những kỹ năng đó sẽ hỗ trợ cho chúng ta trong cuộc sống. Các bạn có những … Continue reading IELTS Speaking Day 45

Advertisements

🔔 🔔 🔔CHUYÊN MỤC: HỌC TIẾNG ANH CÙNG CIP_IELTS TASK 1 (TOPIC 20)

Writing Task 1: You should spend about 20 minutes on this task. This table show the average number of journey per person made in England in 2002, and different types of transport and different purpose of journey. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. Write at least 150 … Continue reading 🔔 🔔 🔔CHUYÊN MỤC: HỌC TIẾNG ANH CÙNG CIP_IELTS TASK 1 (TOPIC 20)