HỌC VIÊN CỦA TUẦN

Lại thêm một bạn học viên Nhật Bản nữa đạt điểm mục tiêu của mình sau 12 tuần học khóa IELTS Sparta của CIP nè Chúc mừng bạn! Để đạt được kết quả như hôm nay, chắc chắn bạn đã nỗ lực rất nhiều, hay luôn cố gang giữ gìn tinh thần đó nhé!! 🙂 … Continue reading HỌC VIÊN CỦA TUẦN

Advertisements

HỌC VIÊN TUẦN NÀY

Tuần này, CIP lại có thêm một bạn học viên đạt điểm mục tiêu trong bài thi IELTS. Xin chúc mừng bạn SAKU đến từ Nhật Bản nhé! Các bạn đừng ngại ngần gì mà hãy xách vali lên và đi đến CIP nhé để CIP giúp các bạn chinh phục tiếng Anh nào! 🙂 … Continue reading HỌC VIÊN TUẦN NÀY

IDIOM EVERYDAY! DAY 1: Zip your lip!

Mọi người cùng học Idiom cho kĩ năng Nói được đa dạng hơn nha! Zip your lip! Zip (up) your lip! and Zip it up! Inf. Be quiet!; Close your mouth and be quiet! "I've heard enough. Zip your lip!" hollered the coach. Andy: All right, youguys. Shut up! Zip it up! Bob: Sorry. Andy: That's better. #CIP- Trường Anh ngữ số 1 Philippine về giáo viên bản ngữ lớp 1:1. #tiengAnh #duhoc #truonghocAnhvan #khoahocanhvan#hoctiengAnh#cambridge #TESOL #IELTS #TOEFL #TOEFL #ESL #hoctienganhtaiPhilippin Website: https://www.cipenglishschool.com/vn/ Blog: https://cipschoolvn.wordpress.com/ Email: cipenglish@gmail.com Youtube: www.youtube.com/user/cipworld Skype : cipenglish

🔔 🔔 🔔CHUYÊN MỤC: HỌC TIẾNG ANH CÙNG CIP_IELTS TASK 1 (TOPIC 20)

Writing Task 1: You should spend about 20 minutes on this task. This table show the average number of journey per person made in England in 2002, and different types of transport and different purpose of journey. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. Write at least 150 … Continue reading 🔔 🔔 🔔CHUYÊN MỤC: HỌC TIẾNG ANH CÙNG CIP_IELTS TASK 1 (TOPIC 20)