PHỎNG VẤN GIÁO VIÊN- CÔ JUVY

1. Why did you choose to work at CIP? I was a returning student in my university when a friend of mine, who is also a current teacher in CIP, told me about this school. She told me that a lot of different nationalities study in this school so I told her I will go … Continue reading PHỎNG VẤN GIÁO VIÊN- CÔ JUVY

Phỏng vấn thầy Hugh

1. Why did you choose to work at CIP? – I chose CIP because it offered me the ability to teach international students from different Asian countries. 2. What do you do to improve your students’ English skill? – I think it is very important for a student to be able to correctly pronounce the … Continue reading Phỏng vấn thầy Hugh

Phỏng vấn giáo viên – Thầy Arvehn

1. Tại sao thầy Arvehn chọn làm việc tại trường Anh ngữ CIP? – Tôi đã chọn CIP, bởi tôi thấy rằng nơi này có thể nâng cao kỹ năng tiếng Anh. Đồng thời giúp tôi có nhiều cơ hội phỏng vấn và tìm kiếm việc làm. Tôi đã làm việc tại trường CIP trong 4 năm, … Continue reading Phỏng vấn giáo viên – Thầy Arvehn

Phỏng vấn giáo viên – Cô Christine

Tại sao bạn chọn làm việc tại CIP? - Tôi đã chọn làm việc ở CIP để có kinh nghiệm về cách để giảng dạy học viên các nước  khác không chỉ trực tuyến mà còn trực tiếp. Bên cạnh đó, tôi thích môi trường vui vẻ và học tập của trường. Bạn làm gì … Continue reading Phỏng vấn giáo viên – Cô Christine

Phỏng vấn giáo viên – Cô Eunice

1. Tại sao cô chọn việc giảng dạy tiếng Anh tại CIP? – CIP có môi trường tốt mà các trường khác không có. Thứ nhất, các học viên có cơ hội luyện tập để học tiếng Anh nhanh hơn. Thứ hai, các đồng nghiệp sẵn lòng giúp đỡ bạn cải thiện và phát triển kỹ … Continue reading Phỏng vấn giáo viên – Cô Eunice

Phỏng vấn giáo viên – Thầy David

Tại sao bạn chọn làm việc tại CIP? - Tôi đã chọn CIP bởi vì tôi cảm thấy rằng nơi này có thể nâng cao kỹ năng tiếng Anh của tôi và sẽ mở ra nhiều cơ hội cho tôi. Tôi đã làm việc tại trường này trong 4 năm nay, và tôi vẫn yêu … Continue reading Phỏng vấn giáo viên – Thầy David