Phỏng vấn thầy Hugh

1. Why did you choose to work at CIP? – I chose CIP because it offered me the ability to teach international students from different Asian countries. 2. What do you do to improve your students’ English skill? – I think it is very important for a student to be able to correctly pronounce the … Continue reading Phỏng vấn thầy Hugh

Advertisements

Thầy Danne đẹp trai, phong độ

1. Tại sao bạn chọn làm việc tại CIP? – Làm việc trong một trường ESL có uy tín như CIP là một đặc quyền tuyệt vời. Trở thành một giáo viên, CIP mang đến cơ hội tốt để giúp học viên cải thiện kĩ năng tiếng Anh. Chia sẻ các kỹ năng giao tiếp, … Continue reading Thầy Danne đẹp trai, phong độ