Khóa Tiếng Anh thương mại CAMBRIDGE BEC

Khóa học Premium Business (Tiếng Anh Thương mại Cao cấp) với giáo viên là các doanh nhân từ Mỹ và Canada có thể giúp học viên cải thiện kỹ năng tiếng Anh cũng như cung cấp từ vựng cần thiết thường dùng trong giới thương mại và doanh nghiệp. Khóa học cũng giúp học viên … Continue reading Khóa Tiếng Anh thương mại CAMBRIDGE BEC