Hướng dẫn làm bài Kiểm tra online CIP đầu vào tại nhà

CIP là trường Anh ngữ duy nhất có hệ thống kiểm tra đầu vào tại nhà. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra này, bạn có thể nhập học ngay ngày thứ Hai đầu tiên khi bạn đến với CIP. Học viên nên hoàn thành bài kiểm tra ít nhất 1 tuần trước khi nhập … Continue reading Hướng dẫn làm bài Kiểm tra online CIP đầu vào tại nhà

Advertisements