Hướng dẫn làm bài Kiểm tra online CIP đầu vào tại nhà

CIP là trường Anh ngữ duy nhất có hệ thống kiểm tra đầu vào tại nhà. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra này, bạn có thể nhập học ngay ngày thứ Hai đầu tiên khi bạn đến với CIP. Học viên nên hoàn thành bài kiểm tra ít nhất 1 tuần trước khi nhập … Continue reading Hướng dẫn làm bài Kiểm tra online CIP đầu vào tại nhà

Advertisements

Cấp độ và Thi thử

 Kiểm tra trình độ đầu vào! Học viên mới phải kiểm tra đầu vào online 2 tuần trước khi nhập học. Các kỹ năng cần kiểm tra: Writing, Reading, Listening, Speaking. Các kỹ năng đặc biệt khác. Lớp học sẽ bắt đầu vào thứ Hai. Kế hoạch học tập và thời khóa biểu cũng sẵn … Continue reading Cấp độ và Thi thử