Học tiếng Anh với các giáo viên Filippino có gì đặc biệt?

👉Phương pháp thú vị? 👉Pháp âm các giáo viên dễ nghe? 👉Nhiều thời gian bạn nói tiếng Anh? 👉Được sửa lỗi đặc trưng của riêng bạn? Hoàn toàn đúng nhé, mời bạn khám phá những điểm đặc biệt này qua video về lớp học 1:1 của cô Jenina với bạn học viên CIP và qua … Continue reading Học tiếng Anh với các giáo viên Filippino có gì đặc biệt?