Tôi đã học ở CIP được 12 tuần. Tôi rất thích các hoạt động ở đây như các giải đấu thể thao, hoạt động tình nguyện. Tôi cũng thường dùng bữa tối với các bạn trong trường từ các đất nước khác nhau. Trong tất cả các hoạt động tôi tham gia, tôi thích nhất là đá bóng. Giáo viên và các bạn khuyến khích tôi thử tham gia. Đội của tôi gồm thầy Steve bà các bạn học viên Việt Nam. Tôi là thủ môn. Hầu hết các bạn chơi là đàn ông nên tôi rất sợ bóng sẽ trúng tôi. Các bạn cùng đội luôn bảo vệ tôi khỏi đối thủ. Tất nhiên học viên CIP rất giỏi thể thao và điều đó khá thú vụ. Tôi khá ấn tượng khi thấy thủ môn các đội khác cũng là một người con gái. Bạn ấy rất giỏi.

Tham gia những hoạt động này khiến tôi nhận ra rằng tiếp xúc với mọi người sẽ khiến mình hiểu nhau hơn. Bên cạnh đó tôi cũng có hội được nói chuyện với những bạn chưa tiếp xúc bao giờ. Và tham gia thể thao cũng giúp chúng ta cải thiện sức khỏe và thư giãn.

CIP rất tốt trong việc tổ chức các hoạt động thể thao, khuyến khích học viên và giáo viên giao tiếp với nhau nhiều hơn.

Xem thêm bản tiếng Anh tại đây!

Advertisements

AZUMA MARI (học viên ESL người Nhật)