Nếu nơi nào dạy tiếng Anh tốt, đó chỉ có thể là CIP.

Trước đây tôi luôn lo lắng vì tôi không thể nói tiếng Anh, cũng như không có thời gian để học. Tôi cũng lo lắng về việc làm quen bạn mới cho tới khi tôi đến với CIP.

Tôi đã học tiếng Anh được 4 tuần ở đây tôi và tôi đã cải thiện rất nhiều, cũng như làm quen thêm được bạn mới và có thể giao tiếp với họ bằng tiếng Anh. Tôi có thể nói rằng rất dễ dàng để kết bạn ở CIP vì học viên, giáo viên và nhân viên ở đây đều rất tốt và thân thiện. Tôi có rất nhiều bạn đến từ nhiều đất nước khác nhau nên chúng tôi có thể dùng tiếng Anh mọi lúc. Họ luôn có ý chí cầu tiến. Vì thế tôi luôn có động lực để học và nói tiếng Anh lưu loát hơn.

Học viên cũng có lớp với giáo viên bản ngữ và tham gia nhiều hoạt động khác nhau. Những hoạt động này được tổ chức hàng tháng để mọi người có thể tham gia. Tất nhiên, học tiếng Anh vẫn là quan trọng nhất. Tôi có thể học được nhiều thứ ở ngôi trường này. Vì thế tôi gợi ý CIP đến cho ai muốn học tiếng Anh.

Xem thêm bản tiếng Anh tại đây.

Advertisements

Shiro (Học viên ESL người Nhật)