MANILA TOUR

Cùng thám hiểm Manila với các bạn học viên CIP nha! #CIP- Trường Anh ngữ số 1 Philippine về giáo viên bản ngữ lớp 1:1. #tiengAnh #duhoc #truonghocAnhvan #khoahocanhvan #hoctiengAnh #cambridge #TESOL #IELTS #TOEFL #TOEIC #ESL #hoctienganhtaiPhilippines #hoctienganhonline Website: https://www.cipenglishschool.com/vn/ Blog: https://cipschoolvn.wordpress.com/ Email: cipenglish@gmail.com Youtube: www.youtube.com/user/cipworld Skype : cipenglish

Advertisements

Phỏng vấn Giáo viên – Thầy Stephen

1. Tại sao bạn chọn làm việc tại CIP? - Tôi đã làm việc tại CIP trong gần 5 năm. Dạy các học viên nước ngoài là một trải nghiệm đặc biệt bởi vì tôi đang dạy và học cùng một lúc. Đó là lý do chính tại sao tôi chọn làm việc tại CIP. … Continue reading Phỏng vấn Giáo viên – Thầy Stephen

Idiom day 2: ZILLIONAIRE

Cùng học idiom mới của ngày hôm nay nha! #CIP- Trường Anh ngữ số 1 Philippine về giáo viên bản ngữ lớp 1:1. #tiengAnh #duhoc #truonghocAnhvan #khoahocanhvan#hoctiengAnh#cambridge #TESOL #IELTS #TOEFL #TOEFL #ESL #hoctienganhtaiPhilippin Website: https://www.cipenglishschool.com/vn/ Blog: https://cipschoolvn.wordpress.com/ Email: cipenglish@gmail.com Youtube: www.youtube.com/user/cipworld Skype : cipenglish

IDIOM EVERYDAY! DAY 1: Zip your lip!

Mọi người cùng học Idiom cho kĩ năng Nói được đa dạng hơn nha! Zip your lip! Zip (up) your lip! and Zip it up! Inf. Be quiet!; Close your mouth and be quiet! "I've heard enough. Zip your lip!" hollered the coach. Andy: All right, youguys. Shut up! Zip it up! Bob: Sorry. Andy: That's better. #CIP- Trường Anh ngữ số 1 Philippine về giáo viên bản ngữ lớp 1:1. #tiengAnh #duhoc #truonghocAnhvan #khoahocanhvan#hoctiengAnh#cambridge #TESOL #IELTS #TOEFL #TOEFL #ESL #hoctienganhtaiPhilippin Website: https://www.cipenglishschool.com/vn/ Blog: https://cipschoolvn.wordpress.com/ Email: cipenglish@gmail.com Youtube: www.youtube.com/user/cipworld Skype : cipenglish

Học viên tốt nghiệp 12/5

Cùng chúc mừng các bạn học viên tốt nghiệp tuần trước nha! Chúc các bạn thành công trên con đường phía trước và luôn cố gắng trau dồi khả năng ngoại ngữ nha! #CIP- Trường Anh ngữ số 1 Philippine về giáo viên bản ngữ lớp 1:1. #tiengAnh #duhoc #truonghocAnhvan #khoahocanhvan#hoctiengAnh#cambridge #TESOL #IELTS #TOEFL #TOEFL #ESL #hoctienganhtaiPhilippin Website: https://www.cipenglishschool.com/vn/ Blog: https://cipschoolvn.wordpress.com/ Email: cipenglish@gmail.com Youtube: www.youtube.com/user/cipworld Skype : … Continue reading Học viên tốt nghiệp 12/5