Phỏng vấn giáo viên – Cô Rica cá tính

1. Tại sao bạn chọn làm việc tại CIP?
– Tôi chọn làm việc tại CIP vì tôi nghĩ rằng; đây là sự thách thức đối với tôi trong việc dạy cho học viên nước ngoài; hơn là lớp học thông thường của Philippines. Ngoài ra; tôi cũng muốn khám phá về các quốc gia khác; vì vậy tôi biết rằng tôi sẽ không chỉ dạy; tôi cũng sẽ học hỏi từ các sinh viên của tôi.

2. Bạn làm gì để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của học viên?
– Tôi luôn để học sinh chia sẻ kinh nghiệm của mình trong lớp. Tôi để cho họ nói tự do; và đặt câu hỏi để tôi sửa chữa những lỗi sai đó.

3. Bạn thích môn học nào nhất? Tại sao?
– Tôi đặc biệt thích dạy, nói và viết. Tôi tin rằng những thứ tôi thích; nó cũng đầy thử thách vì tôi phải học thêm các môn học khác như từ vựng; và ngữ pháp để viết; và nói đúng hơn hay nói cách khác để cải thiện những kỹ năng chung.

4. Bạn làm gì để cải thiện hoặc duy trì kỹ năng tiếng Anh tốt?
– Để duy trì các kỹ năng tiếng Anh của mình; tôi luôn sử dụng ngôn ngữ để thực hành và tôi cũng thích đọc sách tiểu thuyết.

5. Bạn có thể đưa ra lời khuyên nào cho sinh viên; để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình nhanh chóng?
– Tôi có thể khuyên rằng luôn luôn sử dụng ngôn ngữ. Thực hành liên tục sẽ cải thiện kỹ năng tiếng Anh của họ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s