Bài tiểu luận học viên Ryohei

Tại sao mọi người cần có công việc ổn định cho bản thân?

Khi tôi nghĩ về tiêu đề; tôi nghĩ ý tưởng này khác với một đất nước giàu có và nghèo nàn. Không thể chia tất cả các quốc gia thành hai loại. Nói chung; một quốc gia giàu có đề cập đến một đất nước tiên tiến; và một đất nước nghèo nói đến một nước đang phát triển; với rất nhiều đói nghèo.

Trước hết, chúng ta hãy suy nghĩ từ một quan điểm quốc gia giàu có. Có hai lý do. Đầu tiên, lý do cơ bản là tích lũy tài sản với lối sống chất lượng cao. Nếu tôi tích lũy tài sản, tôi không muốn làm việc; tôi không cần có một công việc hiện tại tốt nhất cho bản thân. Nếu chúng ta làm việc mà không có lương, thì đó không phải là công việc thực sự; mà là một tình nguyện viên. Tôi không muốn bạn hiểu lầm tôi; tôi không nói rằng tình nguyện viên là xấu.

Lý do thứ hai là đạt được từ hiện thực hóa. Công việc là một nơi để cải thiện khả năng của một người; để đổi lấy việc làm phù hợp với mục tiêu của công ty. Bằng cách đó; chúng ta có thể mở rộng khả năng sống của mình. Điều tôi muốn bạn hiểu là; chúng ta có thể làm điều đó đặc biệt; bởi vì chúng ta có lựa chọn nghề nghiệp; chúng ta cần một công việc hiện tại tốt nhất cho bản thân.

Tiếp theo; mục đích tích lũy là của cải; tất nhiên; tương tự như các nước giàu có. Tuy nhiên; khía cạnh tự hiện thực hóa hoàn toàn khác với các nước giàu có. Trong những năm gần đây; rất ít người trong tình huống mà họ có thể chọn công việc mà họ muốn. Có nhiều người phải làm việc để duy trì sinh kế của họ; và không thể thay đổi công việc của họ; ngay cả khi họ không muốn làm việc ở đó. Đồng thời; tình huống này nên được cải thiện trên toàn cầu. Điều tôi muốn bạn hiểu là cải thiện nó cũng có thể là công việc của ai đó.

Tóm lại, lý do tại sao chúng tôi làm việc là cho chính mình trong nháy mắt đầu tiên; nhưng nếu chúng tôi theo đuổi nó; ý tưởng này cũng cải thiện toàn thế giới. Điều này nghe có vẻ giống như một câu chuyện lớn; nhưng đó là bởi vì bạn nghĩ về nó như một cá nhân. Đồng thời bạn sẽ đóng góp cho xã hội; có nhiều người có cùng mục đích. Đó là những người có cùng một mục đích tập hợp lại; và hành động một cách thích hợp.

#CIP– Trường Anh ngữ số 1 Philippine về giáo viên bản ngữ lớp 1:1.
#tiengAnh #duhoc #truonghocAnhvan #khoahocanhvan #hoctiengAnh#cambridge #TESOL #IELTS #TOEFL #TOEIC #ESL#hoctienganhtaiPhilippines #hoctienganhonline
Website: https://www.cipenglishschool.com/vn/
Blog: https://cipschoolvn.wordpress.com/
Email: cipenglish@gmail.com
Youtube: www.youtube.com/user/cipworld
Skype : cipenglish

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s