Phỏng vấn giáo viên Natan

1. Tại sao bạn chọn làm việc tại CIP?
– Tôi đã chọn làm việc ở đây trong CIP vì tôi tin rằng nó có thể giúp tôi nâng cao kiến thức về tiếng Anh.
Bên cạnh đó tôi muốn trải nghiệm về cách dạy từ những giáo viên quốc tịch khác và tôi cũng thích làm việc với người bản xứ.

2. Bạn làm gì để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của học viên?
– Để nâng cao kỹ năng tiếng Anh của học viên, tôi có Bài tập về nhà và các hoạt động ngoại khóa, trong đó học sinh cần trò chuyện với người bản xứ hoặc học viên quốc tịch khác,bằng cách này tôi tin rằng học viên sẽ cải thiện kỹ năng nghe và nói của mình.

3. Bạn thích môn học nào nhất? Tại sao?
– Tôi thích Nói và Viết vì tôi tin rằng học viên học bằng cách nói ra những gì họ đã biết và cải thiện nó. Tiếp theo là viết bởi vì hầu hết mọi người nghĩ rằng Viết thực sự là chủ đề không mấy thú vị nhưng sự thật là nó rất vui. Bạn sẽ học bởi vì những người viết giỏi sẽ có cách tư duy não bộ và thông qua Viết chúng ta có thể bày tỏ ý tưởng và cảm xúc của mình.

4. Bạn làm gì để cải thiện hoặc duy trì kỹ năng tiếng Anh tốt?
– Mọi người đều muốn cải thiện nhưng đối với tôi, tôi chỉ hỏi từ giáo viên khác, thông qua việc hỏi, tôi học được rất nhiều thứ.

5. Bạn có thể đưa ra lời khuyên nào cho sinh viên để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình nhanh chóng?
– Các sinh viên cần phải nói tiếng Anh mọi lúc trong khi họ đang học và ghi chép lại sẽ giúp ích rất nhiều.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s