Phỏng vấn thầy Hugh

1. Why did you choose to work at CIP?
– I chose CIP because it offered me the ability to teach international students from different Asian countries.

2. What do you do to improve your students’ English skill?
– I think it is very important for a student to be able to correctly pronounce the words they speak. I always take extra time focusing on this.

3. What subject do you like teaching the most? Why?
– I prefer teaching young learners English. I enjoy making English fun for them.

4. What do you do to improve or maintain your good English skill?
– I’m always reading and like to learn new vocabulary words.

5. What advice could you give to students to improve their English skill fast?
– Always, always, always speak English. To immerse yourself into a language will help you to learn it and become proficient at it.

******

1. Tại sao bạn chọn làm việc tại CIP?
– Tôi đã chọn CIP vì nơi đây tạo điều kiện cho tôi có thể giảng dạy sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia châu Á khác nhau.

2. Bạn làm gì để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của sinh viên?
– Tôi nghĩ việc học sinh có thể phát âm chính xác những từ mà họ nói là rất quan trọng. Vậy nên tôi luôn dành thêm thời gian tập trung giúp học viên có tiếng Anh tốt.

3. Bạn thích môn học nào nhất? Tại sao?
– Tôi thích dạy trẻ em học tiếng Anh. Tôi thích mang lại niềm vui khi học tiếng anh cho các em.

4. Bạn làm gì để cải thiện hoặc duy trì kỹ năng tiếng Anh tốt?
– Tôi luôn đọc và học từ vựng mới.

5. Bạn có thể đưa ra lời khuyên nào cho sinh viên để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình nhanh chóng?
– Luôn luôn, luôn luôn, luôn nói tiếng Anh. “Đắm mình” vào một ngôn ngữ sẽ giúp bạn học nó và trở nên thành thạo hơn với ngôn ngữ đó, tiếng Anh tốt.

#CIP- Trường Anh ngữ số 1 Philippine về giáo viên bản ngữ lớp 1:1.
#tiengAnh #duhoc #truonghocAnhvan #khoahocanhvan #hoctiengAnh #cambridge #TESOL #IELTS #TOEFL #TOEIC #ESL #hoctienganhtaiPhilippines #hoctienganhonline
Website: https://www.cipenglishschool.com/vn/
Blog: https://cipschoolvn.wordpress.com/
Email: cipenglish@gmail.com
Youtube: http://www.youtube.com/user/cipworld
Skype : cipenglish

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s