Phỏng vấn Jiro đẹp trai :))

Here at CIP, we make sure that we satisfy the needs of our students. We help them reach their goals and be prepared for their future.

Check out what one of our students said about our school.

1) What made you decide to choose a language course in the Philippines?
– My agency told me that here in the Philippines is the best place to learn English. There are many Filipino teachers who can speak English very well and of course Native teachers.

2) What were your impressions of studying English in the Philippines?
– I heard that I can learn English at low cost but high quality. Also, this is a good preparation before going to the United States.

3) Do you think your English improved while studying English in the Philippines?
– Of course, 1 on 1 and group class helped me broaden my English speaking skills.

4) Who is your favorite teacher in CIP?

– Teacher Tori, Teacher David and Teacher Jezz, They are really talkative and taught me well in English. Their English are really fluent so I highly respect them. Even I’m out of their classes, they are very friendly, that’s why I love them.

5) What can you say about the school environment?
– The environment is friendly because there are lots of teachers and students who have different nationalities. There is no attractive entertainment around the school so I was able to concentrate on my study.

6) Did you make many friends while you were here?
– As a multi-cultural environment, making friends is necessary to every student. During my stay here, I tried to make friends in different countries by chatting, greeting them or sharing our own stories and experiences.

7) What can you say about your 1 on 1 class with Native?
– My native teacher is clever. He has much knowledge in English of course, In addition, He knows a lot about everything such as life and any given topics. Moreover, he extremely cares about his students like a father.

8) Please share your good memories from your time at CIP.
– I joined the EOP (English Only Policy) challenge with my friend. It was not easy for me to perform a presentation in front of other students. However, thanks to my teachers and friends, it was successfully done. I will never forget this experience.

9) Have you recommended English language schools in the Philippines to your friends?
– Not yet, however, I’d like to recommend CIP to my friends.

===

1) Điều gì khiến bạn quyết định chọn khóa học ngoại ngữ ở Philippines?
– Trung tâm tư vấn của tôi nói rằng Philippines là nơi tốt nhất để học và đạt mục tiêu về tiếng Anh. Có rất nhiều giáo viên Philippines có thể nói tiếng Anh rất tốt và dĩ nhiên là cả giáo viên bản xứ.

2) Ấn tượng của bạn về việc học tiếng Anh ở Philippines là gì?
– Tôi nghe nói rằng tôi có thể học tiếng Anh với chi phí thấp nhưng chất lượng cao. Ngoài ra, đây là một sự chuẩn bị tốt trước khi tôi đến Mỹ.

3) Bạn có nghĩ rằng tiếng Anh của bạn được cải thiện trong khi học tiếng Anh ở Philippines?
– Tất nhiên rồi, lớp 1:1 đã giúp tôi nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh và đạt mục tiêu của mình.

4) Ai là giáo viên yêu thích của bạn trong CIP?
– Cô Tori, Thầy David và Cô Jezz, Họ thực sự nói nhiều và dạy tôi tiếng Anh rất tốt. Các giáo viên rất thông thạo tiếng Anh vì thế tôi rất tôn trọng họ. Ngay cả khi tôi ra khỏi lớp học, họ vẫn luôn thân thiện, đó là lý do tại sao tôi yêu họ.

5) Bạn có thể nói gì về môi trường học tập?
– Môi trường thân thiện vì có rất nhiều giáo viên và sinh viên có quốc tịch khác nhau. Không có nhiều những thú vui giải trí hấp dẫn quanh trường nên tôi có thể tập trung vào việc học của mình để đạt mục tiêu.

6) Bạn có kết bạn với nhiều người trong khi bạn ở đây không?
– Là một môi trường đa văn hóa, việc kết bạn là cần thiết đối với mọi học sinh. Trong thời gian tôi ở đây, tôi đã cố gắng kết bạn ở nhiều quốc gia khác nhau bằng cách trò chuyện, chào hỏi họ hoặc chia sẻ những câu chuyện và kinh nghiệm của chính mình.

7) Bạn có thể nói gì về lớp 1:1 với giáo viên bản ngữ?
– Giáo viên bản xứ của tôi rất thông minh. Thầy ấy dĩ nhiên có nhiều kiến thức về tiếng Anh; Ngoài ra, thầy ấy biết rất nhiều về cuộc sống và các chủ đề lúc học. Hơn nữa, thầy quan tâm đến học trò của mình như một người cha vậy.

8) Bạn có thể chia sẻ những kỷ niệm tốt của bạn trong thời gian học tại CIP?
– Tôi đã tham gia cuộc thi EOP (English Only Policy) với bạn tôi. Tôi không thể dễ dàng thuyết trình trước các học sinh khác. Tuy nhiên, nhờ giáo viên và bạn bè của tôi, tôi được thực hiện thành công. Tôi sẽ không bao giờ quên trải nghiệm này.

9) Bạn đã giới thiệu các trường dạy tiếng Anh ở Philippines cho bạn bè chưa?
– Tôi vẫn chưa, tuy nhiên, tôi luôn muốn giới thiệu CIP cho bạn bè của tôi biết để họ có thể đạt mục tiêu về Tiếng Anh.

#CIP- Trường Anh ngữ số 1 Philippine về giáo viên bản ngữ lớp 1:1.
#tiengAnh #duhoc #truonghocAnhvan #khoahocanhvan #hoctiengAnh #cambridge #TESOL #IELTS #TOEFL #TOEIC #ESL #hoctienganhtaiPhilippines #hoctienganhonline  đạt mục tiêu
Website: https://www.cipenglishschool.com/vn/
Blog: https://cipschoolvn.wordpress.com/
Email: cipenglish@gmail.com
Youtube: www.youtube.com/user/cipworld
Skype : cipenglish

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s