Phỏng vấn Giáo viên – Cô Ali

GIÁO VIÊN FILIPINO

1. Tại sao bạn chọn làm việc tại CIP?
– Dạy học tại CIP là một lựa chọn mà biết tôi đã làm đúng. Nó đã khiến tôi phát triển trong việc giảng dạy và định hình quan điểm của tôi về sinh viên, giáo viên, phương pháp học tập và mặc dù nó không sâu và rộng, tôi đã có một cái nhìn tổng quan về một số hệ thống giáo dục. [thực hành tiếng Anh]

2. Bạn làm gì để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của sinh viên?
– Tôi tiếp xúc với sinh viên để tạo ra những cơ hội mà họ có thể ‘sản xuất’ ra ngôn ngữ một cách tự tin. Nếu một người học muốn nói giỏi hơn, thì anh ta nên nói nhiều hơn, điều tương tự cũng áp dụng cho việc cải thiện các kỹ năng giao tiếp khác của họ. Với sự hỗ trợ thích hợp và đầy đủ và sự tự do để thể hiện ý tưởng, các học viên sẽ có thể phát triển đáng kể trong việc học của mình.

3. Bạn thích dạy kĩ năng nào nhất? Tại sao?
– Tôi thích tất cả các kĩ năng mà tôi dạy, tuy nhiên tôi cảm thấy được thách thức và thích thú với kĩ năng nói và viết. Điều này đơn giản là vì theo quan điểm của tôi, học viên sẽ có thêm sự phấn khích khi có thể thực hành một cách sáng tạo từ những lưu trữ trong tâm trí của họ. [thực hành tiếng Anh]

4. Bạn làm gì để cải thiện hoặc duy trì kỹ năng tiếng Anh tốt?
– Liên tục thực hành một cách ĐÚNG HƯỚNG đã giúp tôi rất nhiều. Họ nói “Thực hành tạo nên sự hoàn hảo.” Nhưng điều đó chứng minh như vậy là không bao giờ đủ. Nếu chúng ta thực hành ĐÚNG cách, chúng ta sẽ nhận được thành quả ĐÚNG. Bên cạnh đó, tôi nhận ra rằng khi một người nào đó có ham muốn học hỏi, kỹ năng giao tiếp sẽ tiếp tục nâng cao.

5. Bạn có thể đưa ra lời khuyên nào cho sinh viên để nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình nhanh chóng?
– Sẽ luôn có một thời điểm nào đó, thậm chí keo dài lâu hơn, sự mệt mỏi và thất vọng về tốc độ của bạn trong việc học tiếng Anh sẽ cản trở bạn. Đó là một phần hiển nhiên và rất bình thường. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng dù bạn thực hiện các bước ít hay nhiều, miễn là bạn đang đi về phía bắc, bạn vẫn đang đi đúng hướng. Hãy kiên nhẫn với tốc độ của mình, hãy kiên nhẫn bất cứ khi nào bạn phạm sai lầm, hãy tử tế với bản thân như một người mới học. Tất cả điều đó đều là bài học, vẻ đẹp và cảm hứng trong sự phát triển của bạn. Một ngày, bạn sẽ biết ơn vì bạn đã luôn không ngừng cố gắng. [thực hành tiếng Anh]

#CIP- Trường Anh ngữ số 1 Philippine về giáo viên bản ngữ lớp 1:1.
#tiengAnh #duhoc #truonghocAnhvan #khoahocanhvan #hoctiengAnh #cambridge #TESOL #IELTS #TOEFL #TOEIC #ESL #hoctienganhtaiPhilippines #hoctienganhonline #thực hành tiếng Anh
Website: https://www.cipenglishschool.com/vn/
Blog: https://cipschoolvn.wordpress.com/
Email: cipenglish@gmail.com
Youtube: www.youtube.com/user/cipworld
Skype : cipenglish

====

1. Why did you choose to work at CIP?
– To teach in CIP was a choice I knew I made right. It has made me grow in my teaching and shaped my views about students, teachers, learning methods and although it is not deep and wide, I have had a glimpse of some education systems.

2. What do you do to improve your students’ English skill?
– I expose students to opportunities where they can ‘produce’ the language confidently. If a learner desires to be better at speaking, then he should speak more, the same thing applies to the improvement of their other communication skills. With proper and sufficient assistance and the freedom to express their ideas, the students would be able to make significant development in their learning.

3. What subject do you like teaching the most? Why?
– I like all the subjects I teach however, I am to a great extent challenged and interested in speaking and writing. This is simply because in my view, there is excitement when language learners can creatively put into practice the inputs stored in their minds.

4. What do you do to improve or maintain your good English skill?
– Constant CORRECT practice has substantially helped me. They said “Practice makes perfect.” but that just proves it is never enough. If we practice in the RIGHT way we bear the RIGHT fruit. Besides that, I realized that when someone has an ignited desire to learn, communication skills will continue to enhance.

5. What advice could you give to students to improve their English skill fast?
– There will always come a recurring moment ,sometimes even longer, that exhaustion and disappointment with your pace in your study of English will hinder your way. That is a part of it, that is normal. However, remember that no matter how little or huge the steps you take as long as you are heading north, you are in the right track. Be patient with your own speed, be patient whenever you make mistakes, be kind to yourself as a learner. They all serve as lessons, beauty and inspiration in your development. One day, you will be grateful you did not discontinue.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s