Phỏng vấn Giáo viên – Thầy Stephen

1. Tại sao bạn chọn làm việc tại CIP?

– Tôi đã làm việc tại CIP trong gần 5 năm. Dạy các hc viên nưc ngoài là một trải nghiệm đc biệt bởi vì tôi đang dạy và học cùng một lúc. Đó là lý do chính tại sao tôi chọn làm việc tại CIP. “Điu này có vẻ như đi du lịch đến các quốc gia khác nhau với một ngôn ngữ chung là tiếng Anh.”

2. Bạn làm gì để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của sinh viên?

– Giúp học sinh nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Các cơ sở dạy học đôi khi bđi lệchớng, bởi vì sinh viên trong CIP đến từ các quốc gia khác nhau với các nền văn hóa khác nhau. Do đó, cách tốt nhất của tôi là hỗ trợ học viên trong vic đào tạo tiếng Anh thành ngôn th hai, sau đó cho phép háp dụng một cách tự do.

3. Bạn thích môn học nào nhất? Tại sao?

– Tôi thích dạy tiếng Anh thương mại. Đó là một cách tốt để truyền đạt kiến ​​thức của tôi cho những sinh viên muốn làm việc ở các nước nói tiếng Anh. Chúng tôi hiếm khi có hc viên khóa thương mại tại CIP, vì vậy tôi tận dụng như một cơ hội tốt để giúp họ học từ và cụm từ kinh doanh, áp dụng chúng trong môi trường kinh doanh.

4. Bạn làm gì để cải thiện hoặc duy trì kỹ năng tiếng Anh tốt?

– Tôi thường xuyên đọc những cuốn sách mà tôi sử dụng hàng ngày ở trường. Âm nhạc là niềm đam mê của tôi, vì vậy tôi sử dụng nó để duy trì kỹ năng nghe tốt và đạt đưc giọng điu của Mỹ, đó là các kĩ năng mà các giáo viên đu nên có.

5. Bạn có thể đưa ra lời khuyên nào cho hc viên để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình nhanh chóng?

– Nói về những gì tôi đã nói lúc đầu. “Văn hóa đi cùng với ngôn ngữ.” Học sinh nên học bằng trái tim và họ nên hiểu văn hóa của ngôn ngữ mà họ đang học, đó là tiếng Anh.

===

1. Why did you choose to work in CIP?
– I have veen working in CIP for almost 5 years. Teaching foreign students is an overwhelming experience because I am teaching and learning at the same time. That is the main reason why i chose to work at CIP. “It seems like travelling to different countries with a common language which is English.”

2. What do you do to improve your students’ English skill?
– Helping students to improve their English skills is not an easy task. The grassroots of teaching is being deviated sometimes, because students in CIP came from different countries with different cultures. Therefore, aiding them with the standard ESL training, then allowing them to explore strategies freely, is my best way.

3. What subject do you like teaching the most? Why?
– I like teaching Business English. It is a good way to impart my knowledge to students who wish to work in English-Speaking countries. We seldom have business students in CIP, so I take this chance as a good opportunity to help them learn Business words and phrases, applying these in a corporate world.

4. What do you do to improve or maintain your good English skill?
– I often brush up on the books that i use everyday at school. Music is my passion, so i utilize it to maintain my good listening skills and American accent which teachers should be a good example on.

5. What advice could you give to students to improve their English skill fast?
– In reference of what i have said at first. “Culture goes together with the language.” Students should learn by heart and they should understand the culture of the language they are learning, which is English.

#CIP- Trường Anh ngữ số 1 Philippine về giáo viên bản ngữ lớp 1:1.

#tiengAnh #duhoc #truonghocAnhvan #khoahocanhvan #hoctiengAnh #cambridge #TESOL #IELTS #TOEFL #TOEIC #ESL #hoctienganhtaiPhilippines #hoctienganhonline

Website: https://www.cipenglishschool.com/vn/

Blog: https://cipschoolvn.wordpress.com/

Email: cipenglish@gmail.com

Youtube: www.youtube.com/user/cipworld

Skype : cipenglish

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s