🔔 🔔 🔔Chuyên mục: HỌC TIẾNG ANH cùng CIP

Ad nghe bảo Sài Gòn đang mùa mưa, đi làm bằng xe máy mùa này ở Sài Gòn là trải nghiệm khó tả khó quên. Thế nên, chúng mình động viên nhau hăng hái lao động, kiếm tiền sắm xe hơi để đi nha. Tỷ lệ người dân sở hữu xe hơi chỉ 16 xe/1000 dân thui (theo báo Thanh Niên năm 2017). Chục năm nữa con số này chắn chắn sẽ tăng lên nhiều hơn^^

Giờ thì quay lại với chủ đề luyện viết #IELTS task 1 nhé, bạn xem đề tài bên dưới^^

Report 13: The chart below shows the percentage of households with cars in one European country between 1971 and 2001.
Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.
Write at least 150 words.

Hoc tieng Anh_topic13.jpg
Bạn tham khảo bài viết ở link bên dưới nà:


The bar graph shows the percentage of households with no car, one car, and two or more cars between 1971 and 2001.

It is very noticeable that in 1971 and 1981, the numbers of household with no cars are very high, at around 55% and 45%, respectively. The number of households with one car followed behind, with about 35% in 1971, which inched to a little over 40% in 1981. The trend reversed in 1991 and 2001, when the numbers of household with no car dropped sharply to just 15% and 10%, respectively. In stark contrast, however, the numbers of households who had one car saw a dramatic increase to around 75% in both years. As for the household with two or more cars, the number saw a slightly but continuously increasing trend, but stayed under 20% for all four years.

Therefore it is clear that the number of car owners increase substantially over the period.


The bar graph shows the percentage of households with no car, one car, and two or more cars between 1971 and 2001.

It is very noticeable that in 1971 and 1981, the numbers of household with no cars are very high, at around 55% and 45%, respectively. The number of households with one car followed behind, with about 35% in 1971, which inched to a little over 40% in 1981. The trend reversed in 1991 and 2001, when the numbers of household with no car dropped sharply to just 15% and 10%, respectively. In stark contrast, however, the numbers of households who had one car saw a dramatic increase to around 75% in both years. As for the household with two or more cars, the number saw a slightly but continuously increasing trend, but stayed under 20% for all four years.

Therefore it is clear that the number of car owners increase substantially over the period.

#CIP-trung tâm Review IELTS chính thức được công nhận bởi #IDPAustralia từ năm 2012.
Website: https://www.cipenglishschool.com/vn/
Email: cipenglish@gmail.com
Youtube: www.youtube.com/user/cipworld
Skype : cipenglish

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s