Phỏng vấn giáo viên-Cô Erika

1. Tại sao cô chọn dạy tiếng Anh tại trường CIP?
– Tôi luôn thấy mình là người có xu hướng xây dựng mối quan hệ với nhiều kiểu người khác nhau, có thể với người địa phương hoặc quốc tế. Đó là lý do tại sao tôi thích thú với việc học tiếng Anh. Ngoài việc học, tôi cũng hứng thú với việc truyền đạt tiếng Anh. Với lý do đó, việc biết về một trường Anh ngữ như CIP đã tạo sự quan tâm của tôi đến công việc này. CIP đã cho tôi thấy các nền văn hoá khác nhau và cách họ hợp nhất trong một ngôn ngữ và đó là tiếng Anh.

2. Cô làm gì để giúp các học viên của mình học tiếng Anh hiệu quả?
– Các học viên du học thường cảm thấy không quen với nơi ở mới và đó là rào cản lớn trong việc học tiếng Anh. Tôi tạo dựng mối quan hệ bạn bè với các bạn học viên để khơi gợi động lực học tiếng Anh của học viên,. Tại sao nên làm như vậy? Bởi vì, một khi học viên cảm thấy thoải mái với giáo viên, các bạn ấy sẽ dễ dàng cởi mở hơn về những lo lắng trong việc học tiếng Anh. Bên cạnh đó, việc nâng cao khả năng tiếng Anh không chỉ giới hạn trong lớp học mà cả khi học viên trở về nước hay làm việc ở nước ngoài.

3. Môn học nào cô thích dạy nhất? và tại sao?
– Tôi thật sự yêu thích môn Nói. Không phải bởi vì nó là môn dễ dạy mà vì lượng thông tin được chia sẻ giữa tôi và các học trò. Trong khi dạy kỹ năng Nói với học viên, có rất nhiều chủ đề để chúng tôi nói chuyện, đôi khi như là một kịch bản hỏi và đáp. Tuy nhiên, học viên sẽ học tiếng Anh theo thời gian  và tôi cũng học được nhiều điều từ học viên như là văn hóa của nước họ.

4.Cô làm gì để nâng cao hoặc duy trì kỹ năng tiếng Anh tốt của mình? 
– Bởi vì tôi rất yêu hát và diễn xuất, tôi hòa mình vào nhân vật bằng tiếng Anh. Tôi làm điều đó bằng cách xem phim, đặc biệt nhất là các vở nhạc kịch của Disney. Nếu tôi đã xem một bộ phim Disney một loạt lần, tôi sẽ ghi nhớ lời thoại của nhân vật. Vì vậy, bất cứ khi nào tôi xem lại bộ phim, tôi sao chép cách diễn xuất của nhân vật bằng cách đọc theo lời thoại. Mọi người thấy buồn cười khi tôi làm điều đó, nhưng tôi chắc chắn với bạn, cách này rất hiệu quả.

5. Cô có thể cho lời khuyên để các bạn học viên có thể nâng cao kỹ năng tiếng Anh nhanh chóng? 

-Tất cả những gì tôi có thể nói là KHÔNG NGẠI NGÙNG VÀ QUÁ MONG ĐỢI. Không ai có tiếng Anh hoàn hảo và đó là lý do tất cả chúng ta đều đang làm việc trong lĩnh vực này. Mặc dù bạn mắc lỗi sai khi sử dụng tiếng Anh nhưng nó sẽ giúp bạn từng bước cải thiện để tốt hơn. Và trong suốt quá trình hình học tiếng Anh, đừng bao giờ quên mục tiêu của bạn. Hãy làm cho mục tiêu đó càng lớn càng tốt để tăng động lực sử dụng tiếng Anh tốt nhất.

Du hoc Anh van o Philippines_PV giao vien Erika.png

1. Why did you choose to work at CIP?
– I have always seen myself as someone who is inclined with building relationships with different types of people – may it be local or international. That is also why I am very fascinated with learning languages myself. Apart from learning, I also have this interest in imparting knowledge. With those, learning about an institution such as CIP triggered my interest to take this job. CIP showed me different cultures and how they unite in one language and that is English.

2. What do you do to improve your students’ English skill?
– Students who study abroad often feel quite unaccustomed to the place they stay in and that is a great barrier in learning. To revive their motivation to improve with the language, I build a certain friendship with them. Why should that be? Because, once a student feels comfortable with the teacher, it would be much easier for them to open up about their concerns in their studies. Aside from that, with the strong rapport, the improvement will not just stay within the four walls of the classroom but also the communication will retain until they go back to their countries or work abroad.

3. What subject do you like teaching the most? Why?
– I know my answer will be quite cliché but I really love speaking. It is not because it is the easiest subject to teach but the amount of information shared and obtained between me and the student. In speaking, there are various things to talk about. At times it seemed like a scripted Q and A. However, as time goes by, unnoticeably, the student learns and at the same time I learn things from the student too – like their culture.

4. What do you do to improve or maintain your good English skill?
– Since I love singing and acting so much, I fuse English with them. I do that by watching movies, most especially Disney musicals. If I have watched a Disney movie a bunch of times, it is for certain that I have somehow memorized the lines. So everytime I watch the movie again, I copy the character’s expressions by following them with their lines. People find it funny when I do that, but I tell you, it is very effective.

5. What advice could you give to students to improve their English skill fast?
– All I can say is NEVER HESITATE AND LOOK FORWARD. No one has perfect English for we are all a work in progress in this field. Using the language despite the errors and mistakes you make is a stepping stone to becoming better. And as you go through the stage of learning, never forget your goals. Make them as big as possible to increase your motivation to become the best using English.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s